BIES » Jak wybrać odpowiednie mieszadło?

Mieszalniki przemysłowe powinny mieć odpowiednio dobrany osprzęt. Najczęściej stosowane jest jedno mieszadło – rzadziej dwa lub więcej. Parametry mieszadła powinny być dostosowane między innymi do procesu, produktu oraz rodzaju substratów. Sprawdź, na co należy jeszcze zwrócić uwagę.

Funkcja mieszadeł

Podstawową funkcją mieszadeł jest wymieszanie i połączenie ze sobą przynajmniej dwóch substancji: sypkich, płynnych lub półpłynnych. Na przykład mieszadła emulgujące pozwalają na stworzenie emulsji z substratów, z których przynajmniej jeden jest cieczą.

Urządzenia wyposażone w mieszadła dokonują również skutecznego technologicznie procesu, który nazywa się homogenizacją. Dzięki temu bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w składnikach można stworzyć jednorodny, homogenizowany produkt.

mieszadło ramowe

Rodzaje mieszadeł

Mieszadła stosowane w mieszalnikach przemysłowych najczęściej dzieli się pod względem prędkości obrotu na dwie główne grupy:

  • mieszadła wolnoobrotowe,
  • mieszadła szybkoobrotowe.

Mieszadła wolnoobrotowe są przeznaczone przede wszystkim do łączenia substancji łatwo mieszających się, o dużej lepkości. Stosuje się je również tam, gdzie liczy się zachowanie różnorodnej struktury wsadu. Urządzenia te używane są również w zbiornikach magazynowych. Do mieszadeł wolnoobrotowych zaliczane są między innymi mieszadła: ramowe, kotwicowe oraz wstęgowe.

Z kolei mieszadła szybkoobrotowe stosowane są w typowych mieszalnikach przemysłowych. W zależności od rodzaju zastosowanego mieszadła osprzęt ten wykorzystywany jest do mieszania wymagających surowców – ich rozdrabniania, przyspieszenia reakcji chemicznych, ujednolicenia składu czy tworzeniu zawiesin.

Do mieszadeł szybkoobrotowych zaliczane jest między innymi mieszadła: śmigłowe, talerzowe, turbinowe oraz homogenizujące.

Odpowiedni dobór mieszadła

Prawidłowy dobór mieszadła jest kluczowy dla uzyskania zaplanowanej konsystencji. Osprzęt ten musi charakteryzować się dużą wytrzymałością i odpowiednią konstrukcją. Jego wybór zależy między innymi od takich czynników jak:

  • rodzaj substratów – każda substancja ma odmienne właściwości i wymaga specyficznych warunków mieszania. Należy więc dobrać mieszadło do konkretnego: płynu, proszku, zawiesiny a nawet materiałów niebezpiecznych,
  • cechy produktu – ważne jest również to, jaki materiał powstanie po zmieszaniu. Czy ma być to emulsja, produkt homogeniczny czy substancja płynna. Mając to na względzie, trzeba dobrać mieszadło charakteryzujące się odpowiednimi parametrami,
  • typ branży – mieszalniki wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu do łączenia substratów. Dlatego można wyróżnić różne ich typy oraz rodzaje mieszadeł. Najczęściej spotykane to: mieszalniki spożywcze, chemiczne, kosmetyczne oraz farmaceutyczne. Każda z tych branż jest specyficzna i ma swoje wymagania dotyczące urządzeń i jakości produktów,
  • umiejscowienie mieszadła – istnieje wiele sposobów jego ustawienia. Może być ono położone centrycznie lub niecentrycznie; w przestrzeni dennej albo na by-passie. Istotny jest również właściwy stosunek rozmiaru mieszadła do wielkości zbiornika.
  • zużycie energii elektrycznej – geometria mieszadła, jego wielkości i szybkość obrotów wpływają na energochłonność procesu. Dlatego należy przyjrzeć się parametrom urządzenia również pod kątem zużycia prądu elektrycznego.
mieszadło skrobakowe

Czym może skutkować źle dobrane mieszadło?

Nieodpowiednio dobrane mieszadło lub grupa mieszadeł może prowadzić przede wszystkim do tego, że otrzymany produkt nie będzie dobrze zmieszany lub przeciwnie, jego konsystencja stanie się zbyt jednolita.

Dlatego zawsze należy pamiętać, aby mieszadło było odpowiednio dobrane – głównie do substratów, oczekiwanego końcowego produktu oraz branży. Warto pamiętać, że inne wymagania mają mieszalniki spożywcze, a inne kosmetyczne.

Podsumowanie

Zakup właściwego mieszadła nie jest prostą sprawą. Jego dobór zależy głównie od specyfiki branży oraz substancji, z których każda ma nieco inne wymagania względem procesu mieszania.

Jeśli więc masz wątpliwości, skorzystaj z pomocy ekspertów. BIES to ceniony producent mieszalników przemysłowych oraz mieszadeł. Pracownicy firmy są zawsze do Twojej dyspozycji.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button