BIES » Jak wygląda proces mieszania proszków i granulatów?

Proszki i granulaty są wykorzystywane do produkcji wielu wyrobów – leków, odżywek, suplementów diety czy farb. Aby możliwe było uzyskanie odpowiednich właściwości gotowego wyrobu, konieczne jest zmieszanie kilku surowców.

Dobór odpowiedniej metody pracy zawsze zależy od celu przedsięwzięcia oraz właściwości mieszanych substancji. Jak wygląda ten proces?

W jakim celu wykonuje się mieszanie proszków i granulatów?

Mieszanie proszków i granulatów jest niezbędne do stworzenia produktów, które składają się z kilku składników. Sam proces granulowania ma jeszcze kilka innych zastosowań. Jego celem jest stworzenie półproduktów, które ułatwiają lub umożliwiają stosowanie w konkretnych technologiach.

Granulaty są następnie wykorzystywane do dalszych operacji przemysłowych, w tym również tych, które mają na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości.

Mieszanie proszków i granulatów jest wykorzystywane w wielu branżach. Ta technologia jest stosowana w zakładach zajmujących się produkcją suplementów diety, leków, odżywek, przypraw, farb, lakierów czy kosmetyków.

Proces mieszania substancji sypkich jest niezbędny zarówno przy produkcji niewielkich partii wyrobów, jak i znacznie większych nakładów.

Technologie mieszania

We współczesnym przemyśle wykorzystuje się różne technologie mieszania proszków i granulatów. Producenci stawiają na metody, które są skuteczne, a jednocześnie pozwalają na oszczędzenie czasu i energii w trakcie produkcji. Do najpopularniejszych technologii można zaliczyć:

  • mieszadła wstęgowe,
  • mieszanie z użyciem powietrza,
  • obrót zbiornika z mieszanką o 360 stopni.

Wymienione metody pozwalają na zachowanie powtarzalności przygotowywanych mieszanek. Osoby obsługujące maszynę mają dostęp do analizy dokładnych parametrów produktu, dzięki czemu na bieżąco mogą kontrolować ich jakość i zgodność z recepturą.

Mieszalnik spożywczy musi być dobrany do specyfiki danej substancji. Znaczenie ma też to, czy mieszanka ma składać się wyłącznie z produktów sypkich, czy konieczne jest dodanie do nich surowców płynnych. W niektórych przedsiębiorstwach korzysta się z kilku różnych technologii, w zależności od etapu produkcji lub wytwarzanego wyrobu.

mieszalnik spożywczy

Jak wygląda proces?

To, jak wygląda mieszanie i mieszalniki, zależy od gęstości substancji oraz oczekiwanego efektu. Nie bez znaczenia jest też gęstość substratów i objętość zasypu.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych technologii jest ta, w przypadku której mieszalniki do proszków obracają się o 360 stopni. Jak przebiega praca z użyciem tej metody?

Działanie tej techniki jest bardzo proste. Zbiornik z substancjami sypkimi obraca się z odpowiednią prędkością wokół własnej osi. Siły oddziałujące na proszki i granulaty pozwalają na ich skuteczne mieszanie bez użycia dodatkowych czynników.

Ta technika pozwala na mieszanie zarówno niewielkich partii produktu, jak i zawartości zbiorników o pojemności kilku tysięcy litrów.

Metoda obrotu o 360 stopni zakłada wykorzystanie zbiorników wymiennych, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie przestojów pomiędzy kolejnymi partiami.

Po wymieszaniu pierwszej porcji do maszyny od razu trafia kolejna, przechowywana w specjalnym pojemniku magazynowym. Takie rozwiązanie jest stosowane przede wszystkim w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem na większą skalę, w przypadku których jakiekolwiek przestoje mogłyby wyraźnie wpłynąć na wydajność pracy i zyski.

Mieszanie substancji sypkich – podsumowanie

Mieszanie substancji sypkich i granulatów jest procesem wykorzystywanym w wielu branżach. Pozwala na przygotowywanie wieloskładnikowych produktów lub półproduktów, które następnie są używane w innych technologiach.

Dobór odpowiedniej metody pracy zawsze zależy od celu przedsięwzięcia oraz właściwości mieszanych substancji.

We współczesnym przemyśle często korzysta się również z inteligentnych oprogramowań, które pozwalają automatycznie dobierać technologię i jej parametry do właściwości półproduktów.

Na rynku istnieją też systemy, jak np. dodatkowe zbiorniki magazynujące kolejne partie produktu, zwiększające wydajność mieszania.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button