BIES » Reaktory
Specjalizujemy się w produkcji reaktorów, czyli zbiorników do prowadzenia procesów chemicznych z udziałem gazów, cieczy i ciał stałych, których efektem jest powstanie pożądanych produktów.

Reakcje zachodzą pod wpływem różnych czynników, takich jak wysokie ciśnienie czy temperatura. Dlatego nasze reaktory projektujemy i wykonujemy z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach. Dzięki temu możemy zagwarantować bezpieczeństwo zarówno dla samych procesów, jak i otoczenia.

Reaktory produkujemy na podstawie indywidualnych zamówień klienta. Zapewniamy możliwość dowolnego konfigurowania konstrukcji i wyposażenia. Na etapie projektowania i budowy urządzeń uwzględniamy charakterystykę procesów, które mają zachodzić w ich wnętrzu, w tym między innymi właściwości substancji, kinetykę reakcji czy efekty cieplne.

Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalna wiedza naszych konstruktorów pozwalają nam dobierać wyposażenie, osprzęt, typ mieszadła oraz parametry pracy dostosowane do wymagań konkretnej branży.

Produkujemy reaktory z kompletnym układem sterowania i automatyką, które dają pełną kontrolę nad procesem wytwórczym. Zbiorniki wyposażamy w niezbędne czujniki dla zapewnienia prowadzenia procesu na najwyższym poziomie.

Do produkcji wykorzystujemy tylko wysokiej jakości stal kwasoodporną. Dzięki temu reaktory są odporne na korozję, duże wahania temperatury i ciśnienia czy działanie substancji chemicznych, które często są agresywne lub mają właściwości wybuchowe. Urządzenia procesowe wykonywane są w wysokim standardzie wykończenia zgodnie z obowiązującymi normami.

Nasze reaktory spełniają:

● Dyrektywę 2014/68/UE PED dla urządzeń ciśnieniowych,

● Dyrektywę 2006/42/WE urządzenia zgodne z Dyrektywą Maszynową,

● Atex 2014/34/UE dla urządzeń przeznaczonych do pracy w strefie Ex.

Reaktory wykorzystywane są w wielu branżach. Nasza firma BIES oferuje urządzenia dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego i chemicznego.

Z uwagi na różnorodność procesów chemicznych dla każdej działalności dostarczamy wiele rozwiązań konstrukcyjnych. Ze względu na sposób prowadzenia procesu reaktory dzielimy na:

● reaktory okresowe,

● reaktory przepływowe,

● bioreaktory.

W naszej ofercie dostępne są reaktory okresowe oraz reaktory przepływowe.

Reaktory wyposażamy w mieszadła oraz elementy do wymiany ciepła. Mogą to być standardowe płaszcze grzewczo – chłodzące wykonane z kanałów bądź płaszcze typu pillow plate. Co więcej, dla kontroli postępu i parametrów reakcji, urządzenia mogą zostać wyposażone w dodatkową armaturę kontrolną pomiarową.Nasze reaktory spełniają:

● Dyrektywę 2014/68/UE PED dla urządzeń ciśnieniowych,
● Dyrektywę 2006/42/WE urządzenia zgodne z Dyrektywą Maszynową,

● Atex 2014/34/UE dla urządzeń przeznaczonych do pracy w strefie Ex.

Reaktory wykorzystywane są w wielu branżach. Nasza firma BIES oferuje urządzenia dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego i chemicznego.
Z uwagi na różnorodność procesów chemicznych dla każdej działalności dostarczamy wiele rozwiązań konstrukcyjnych. Ze względu na sposób prowadzenia procesu reaktory dzielimy na:
● reaktory okresowe,
● reaktory przepływowe,
● bioreaktory.
W naszej ofercie dostępne są reaktory okresowe, przepływowe oraz laboratoryjne i przemysłowe.
Reaktory wyposażamy w mieszadła oraz elementy do wymiany ciepła. Mogą to być standardowe płaszcze grzewczo – chłodzące wykonane z kanałów bądź płaszcze typu pillow plate. Co więcej, dla kontroli postępu i parametrów reakcji, urządzenia mogą zostać wyposażone w dodatkową armaturę kontrolną pomiarową.
Reaktor

Bioreaktory

Firma BIES zajmuje się projektowaniem i produkcją bioreaktorów, czyli specjalistycznych urządzeń do kontrolowanego przeprowadzania różnego rodzaju reakcji biochemicznych lub enzymatycznych, na przykład fermentacji. Specjalna konstrukcja zbiorników zapewnia sterylne środowisko, które jest niezbędne dla zachodzących procesów.

Nasze bioreaktory pozwalają na całkowite wyeliminowanie ryzyka zakażeń czynnikami zewnętrznymi i stwarzają optymalne warunki do prowadzenia reakcji. Wyposażone są w zaawansowane systemy pomiarowe, które umożliwiają precyzyjną kontrolę parametrów procesu produkcyjnego, takich jak stopień natlenienia, pH i temperatura. Pozwalają także na zaszczepianie lub podawanie dodatków.

Masz pytania dotyczące reaktorów? Zapraszamy do kontaktu.
Call Now Button